top of page

Huisregels

Minicamping het Hijkerveld ligt midden in de rustige Drentse natuur.

Oranjekanaal Noordzijde 34
9415 TP Hijken
Tel. 0593-525210
www.minicampinghethijkerveld.nl
info@minicampinghethijkerveld.nl

Wilt u meer weten over de corona regels? Kijk dan hier.

Algemeen

Minicampings onderscheiden zich van de commerciële campings o.m. door de grote mate van vrijheid. De omgeving geeft de rust en ruimte die velen op prijs stellen, minicamping het Hijkerveld is een camping in de Drentse natuur. Het is ter wille van de leefbaarheid op onze minicamping noodzakelijk enkele regels op te stellen. U doet ons een genoegen als u en uw campinggenoten zich aan de regels houden. 

Campingregels:

1. Auto’s mogen worden geparkeerd op de parkeerplaats (langs het huis), doch mag er maximaal 1 auto geparkeerd worden bij de caravan/tent.


2. Tussen 22:00 uur en 07:00 uur mogen er geen gemotoriseerde voertuigen op de camping rijden. Komt u laat terug, of moet u vroeg weg, gelieve uw auto dan op de parkeerplaats langs het huis te parkeren.

3. Wilt u contant afrekenen, dan graag op de avond voor u vertrekt tussen 19:00 en 20:00 uur. Andere mogelijkheden zijn in overleg bespreekbaar.


4.Radio en televisie kunnen in de omgeving hard klinken dus zorg ervoor dat niemand hinder heeft van het geluid. Houd rekening met je medemens!


5. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van op onze minicamping bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier. Het gebruik van speeltoestellen is voor eigen verantwoording, houdt uw kind(eren) in de gaten.


6. Het toiletgebouw na gebruik netjes achter laten, wees zo zuinig mogelijk met water, zeep, toiletpapier en handdoekjes. Deze graag in de daarvoor bestemde prullenbak gooien.
 

7. Huisdieren op het terrein aan de lijn houden en buiten het terrein uitlaten. Dit mag in de bossingel of langs de weg (alléén tussen het woonhuis en het volgende woonhuis in de richting van Hijken aan de slootkant, dus niet langs het kanaal i.v.m. vissers en niet bij woonhuizen in de berm.)
 

8. De beplanting is geen riool, dus daar dan ook geen afvalwater in deponeren en zeker niet gebruiken als toilet.
 

9. Er mag niet gerookt worden in de gebouwen.
 

10. Uw afval kunt u deponeren in de grijze metalen container. Geen groot materiaal dumpen in de container en lege flessen kunt u in Hijken in de glasbak gooien. Papier kunt u kwijt in de papiercontainer! Zo proberen wij bij te dragen aan het milieu.

Bankrekeningnummer NL34 ABCD 01234 5678 09                                             Aangesloten bij SVR (Stichting Vrije Recreatie)

bottom of page